Hem
Om oss
Läsvärt
Lösningar
KRAFTKÄLLAN KONSULT -LÖSNINGAR
Vi har kompetens och erfarenhet inom stationer, kontrollutrustning och ställverk med arbeten som:

- Förstudie, Teknisk och ekonomisk utredning
- Vindkraftutredningar
- Förfrågningsunderlag, upphandling
- Projektledning, projektering
- Fjärrkontrollsystem
- Konstruktion
- Dokumentation av kontrollanläggningar
- Programmering av reläskydd
- Idrifttagning
- Provning
- Besiktning
- Utbildning
- Driftinstruktioner
- Nätberäkning
- Selektivplaner
- Utredning av jordfelsproblematik i högohmigt jordade nät
- Felanalyser efter driftstörning
Copyright Kraftkällan konsult AB - Jonas Milevi
Made on an iPad


Kraftkällan konsult AB
Norra Järnvägsgatan 6A
352 33 Växjö